Hva skal Staalskolen inneholde?

janmoe

Staal har lansert Staalskolen hvor tidligere fotballformann Jan Moe er rektor.

Hva skal Staalskolen inneholde?

Vi planlegger å kjøre første Staalskolen i uken før vinterferien, da som et 3 timers kurs.

Men for å prøve å svare på spørsmålet, så ser vi for oss et basis kurs med tre hoveddeler.

  • Del 1 som går på treningsprinsipper og ferdighetsutvikling.
  • Del 2 Aktivitetsleder kurs som vi mest sannsynlig vil kjøre i uken etter vinterferien.
  • Del 3 som inneholder opplæring i organisasjonen og måten vi arbeider i klubben (hvem gjør hva osv.), kurstilbud etc.

Presiserer at for del 1 og del 3 så er grunnlaget fortsatt under utarbeiding og detaljer vil ikke være klare og godkjente av fotballstyret før nær opp til første skole blir arrangert. Innholdet i undervisningen må selvsagt være i tråd med vedtatte visjoner og handlingsplan som er behandlet og vedtatt av styret i klubben.

Dette med Staalskolen er jo også helt nytt, så jeg er helt sikker på at etter hvert som vi får erfaring så må innhold og opplegg for skolen justeres og tilpasses.

Det kom jo også mange gode innspill i forbindelse med spørreundersøkelsen, så basert på høring i gruppen som deltar på første skole så vil det helt sikkert bli aktuelt å lage kurskvelder med spesialtema, som kan være alt ifra mobbing til hvordan å arrangere tur til turneringer etc.

Hvem er dette rettet mot?

Lagleder/oppmenn, trenere, påtroppende styremedlemmer (det vil også bli kjørt et spesialtilpasset kurs for denne kategorien, personer med tillitsverv/frivillige i undergrupper (eks. sponsorutvalg/stadiongrupper/tippeklubb/kiosk tjeneste osv.). Medlemmer/spillere når det kommer til spesialkurs, for eksempel dommerkurs. Her er det vel bare et spørsmål hvor mye vi etter hvert skal ”putte” inn i skolen.

Trenerutvikling er en fanesak for Nils Johan Semb. Er det riktig å stille krav til minumumkompetanse blant trenerne for å få lov til å trene lag i Staal, feks minimum aktivitetslederkurs og trener 1-kurs?

Etter min mening er det rett å stille krav til Aktivitetslederkurs for alle som er trenere i barnefotballen (til og med 12 år) og komplett Trener I i ungdomsavdelingen. For de som starter med lag i barnefotballen er det veldig greit å ha opparbeidet seg litt praksis etter å ha gjort Aktivitetslederkurset før de starter på Trener I utdanningen. Aktivitetslederkurset er faktisk også meget ”god bagasje” for de som skal være lagleder/oppmenn.

Hvordan kan Staal som organisasjon forbedres? Hva må på plass?

Informasjon og opplæring er jo så absolutt en viktig faktor, og her tror jeg at Staalskolen kan være en viktig bidragsyter. Men det jeg tror kan være en stor utfordring er oppfølging av trenere/lagledere/dommere og andre som har gjennomgått kursing. Her har jeg ikke løsningen, men det er absolutt noe klubben må være seg bevisst og søke gode løsninger. Ellers er det viktig å involvere folk, det finnes så mange dyktige folk ute blant både spillere og foreldre/besteforeldre – vi må bare få de med. Ellers så blir det ofte slik det har vært i alle år, at noen få gjør mye, istedenfor at mange gjør litt. Og om vi klarer å få mange med, så kan vi også dekke inn og følge opp langt flere aktuelle oppgaver som kan gjøre klubben mye sterkere.

Hvordan skal Staal som klubb oppnå bedre resultater i barne- og ungdomsavdelingen?

Nok en gang blir dette mine egne personlige betraktninger ettersom basisprogrammet for trening og oppfølging fremdeles er under utarbeiding. Men jeg har stor tro på at vi må bli bedre på utvikling av ferdigheter. Ferdigheter utvikler vi med å ha skolerte trenere som har det samme basisprogrammet i ”baklommen”. Jeg tror også at vi må bli bedre til å ta vare på talenter og tilby disse egnet opplegg, samtidig som vi hele tiden må sørge for at det er tilbud til alle – vi er og skal være en breddefotballklubb. Når det gjelder talentutvikling/spesialopplegg bør ikke dette starte opp før spilleren er kommet i ungdomsavdelingen (fra 13 år).

Det kunne kanskje være en tanke for klubben å gjøre en organisasjonsendring i form av at miniavdelingen kunne døpes om til barneavdelingen og omfatte spillere opp til og med 12 år (dette er jo NFF sin definisjon av barnefotballen).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *