Oppsummering av undersøkelse

23 har deltatt i undersøkelsen og svarene fordeles slik:

Hvor bør 11- og 12-åringene reise neste år?
Lyngdal 18 stk – 82 prosent
Plussbank 3 – 14 prosent
Dana 1 – 5 prosent

Hvor bør 13- og 14-åringene reise i 2012?

Plussbankcup 12 stk – 55%
Dana Cup 9 stk – 41%
Norway cup 1 stk – 5%

Hvor bør 15- og 16-åringene reise i 2012?

Dana Cup 20 stk. – 91%
Norway cup 2 stk. – 9%

Hvor skal spillerne evt bo under Dana Cup?

Som i år: Horne skole – dvs ca 1000 m fra foreldrenes bosted. 8 stk – 36%
Horne efterskole – dvs samme skole som foreldrene (forutsatt at skolen lager all mat til spillerne) 5 stk – 23%
På en skole i Hjørring, innen en radius på 2-3 km fra Vendiahallen (hovedarena og bespisning) 5 stk. – 23%

Diverse kommentarer:

  • Vil til Lyngdal om vi kan få et like bra alternativ som Berge skole.
  • Jeg mener at vi bør være på en og samme cup fra 13 – 16 årslag. Dette fordi at det blir billigere for foreldrene å være med alle barna sine på fotballcuper. Danacup er den som er nærmest Lyngdalcup, og dermed så er det lettere med ferieavvikling for folk å få delta på begge. Det er verdt å prøve noen år, så kan en jo endre på dette dersom det ikke fungerer. Men en bør tenke litt på hvilken skole en skal plasseres på, slik at de som er 13 år havner sammen med andre som er i den alderen, og har sånn noenlunde samme reglement."
  • Fint at spillerne får delta på ulike cuper. Kan være motiverende for spillerne å delta på forskjellige cuper – gleder seg til nye baner og byer?"
  • Eg mener at opplegget med at de er to år på hver plass er ett godt sportslig opplegg for spillerene. Er redd for at hvis du tar de siste fire år i feks Danacup,kommer spillere og foreldre til å droppe ett av årene garantert. At foreldre har barn i forskjelige alder og vil kun reise på ein cup må ikke ødelegge for det sportslige, då får heller foreldrene "dele seg" med å reise på hver sin cup.
  • 11-12 åringer: Om vi kan få brukbare overnattingsforhold for spillere, bør Lyngdal-cup opprettholdes. Lyngdal er sentral sett i forhold til hvor mange pårørende tilbringer ferien sin, og det er også mange som kjører frem og tilbake på dagen, slik at det alltid er mange ""supportere"" på kampene. Mener det er viktig å ha trygge og oversiktlige forhold for denne aldersgruppen, fremfor sportslige utfordringer. Alternativ må være Plussbank-cup.
  • 13-14 åringer: Plussbank-cup var en positiv opplevelse i år, og jeg hørte mange var enige i det. Bør fortsette med denne turneringen. Enkel logistikk fra Jørpeland til turneringen. Turneringen bruker helgen til gruppespill, noe som gjør det enklere for foreldre å være med, da en ikke trenger å bruke en hel ferieuke på dette. Å velge eksempelvis Dana-cup vil koste en del mer og det er mer logistikk som må på plass. Det må være ønskelig at flest mulig foreldre er med på turneringene, noe som vanskeliggjøres med Dana-cup (økonomi og ferie).
  • 15-16 år: Dana-cup bør være førstevalget. Foreldreovernatting var i år på Horne efterskole. Her fikk vi tildelt hele skolen, ca 125 overnattingsplasser, som ble fylt opp av foreldre til 4 lag. Har skolen kapasitet til 2 ekstra årsklasser (4 lag i tillegg).
  • Generelt: Det bør være en progresjon i deltakelse, slik vi har hatt det i Staal i mange år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *