Tusen takk til alle ifbm avvikling av ASAP-Personal Cup 2013

Når Staal skal arrangere Staal ASAP-Personal cup, er vi avhengig av masse velvilje ! Noen har bidratt i flere år, mens andre var med for første gang. Siden cupen går over lørdag-søndag, er vi alltid spente på om vi får med oss nok hjelpere. Det er ikke til å legge skjul på at gjengen bak Staalcup har gjort en formidabel jobb over flere år som gjør at dette går veldig bra.

 Heldigvis fikk vi ja-svar fra nesten alle vi spurte om hjelp i tillegg. Det er mye forarbeid som skal til, men siden vi møtte så mye positivitet, gikk planleggingen greit. 

 Det kjekkeste av alt : Det var ingen tvil om at de unge fotballspillerne trivdes, og vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger fra både deltakere og foreldre !

 Alle som hjalp til på banene (f.eks. dommere, vakter, speaker), i rydde- og riggegjenger og kjøkkentjenesten, fortjener en stor takk ! Utendin innsats ville fotballcupen ikke blitt så vellykket som den nå ble !!!

 Å drive en så stor organisasjon som Staal Jørpeland krever en hel del ressurser, og vi er meget takknemlige for at vi har så mange dugnadsarbeidere, som alle gjør en kjempeinnsats for klubben på fritiden sin !

 Vi vil samtidig takke ALLE trenere og lagledere som i sommer har brukt av ferietiden sin til å følgene lagene sine på turneringer. Mange Staal-lag har deltatt i Lyngdal Cup, Plussbankcup og Dana Cup, og tilbakemeldingene vi har fått tyder på meget god gjennomføring både sportslig og ikke minst sosialt ! Dette kommer i tilegg til alle treningsøktene og seriespillet gjennom sesongen.

 Det er også imponerende å se de mange familiene som følger jentene/guttene sine til turneringene. Spillerne blir selvsagt ekstra inspirerte når de har solide heiagjenger på sidelinjen, og mange foreldre er dessuten meget dyktige til å lage godt, positivt miljø rundt laget, f. eks. med grillkvelder og ulike aktiviteter.
Dette bidrar til fellesskap og styrker klubbfølelsen. 
Vi takker alle som på forskjellige vis har deltatt og hjulpet til med Å SKAPE IDRETTSGLEDE OG BEGEISTRING !

Til slutt : Skulle det være noe du synes vi bør forbedre til neste års fotballcup/-turneringer, er det fint hvis du gir melding til undertegnede  – e-post  roald@partnerregnskap.no

Jørpeland 16. september 2013 

Med sportslig hilsen

Gunnar Sandal og Roald Tvedt                                                 

hhv Leder Barne og Ungdomsavd og Leder – fotballavd.