Ønsker endringer i Staal Jørpeland IL

Hei Alle,

Erik Ødegård og flere andre i håndballmiljøet ønsker endringer i Staal, dette kommer nå klart frem i Strandbuen. Disse synspunkter ble som nevnt tatt opp som benkeforslag under årsmøtet i uke 12 hvor håndballgruppen var sterkt representert. Heldigvis var årsmøtet allikevel representert med et overtall av personer som stemte ned benkeforslaget og ga sin stemme til styrets budsjett. Et styre som gjennom 2013 har utført en enorm innsats med å redusere kostnadene som en konsekvens av sviktende dugnadsinnsats (dugnad i sponsor- og dugnads-gruppen). Det er gjort store kutt i opprinnelig budsjetter samt utført inntektsbringende tiltak for å redusere underskuddet.

Det som allikevel er litt underlig er at Ødegård med flere angriper fotballens budsjett når det nå er vedtatt er økning i medlemskontingent. Dette blir jo helt feil når alle medlemmer fra den minste til de eldste seniorspillere har hatt altfor billig kontingent ut fra hva det faktisk koster for klubben å aktivisere spillerne gjennom kamper, reising og turneringer.

Vi ser derfor nødvendigheten av å forklare hvilke prioriteringer vi har gjort, basert på vedtatte mål og strategier i fotballgruppen og i styre.

Forslag nummer 1 “vil ha treningsleir Tyrkia strøket”; for herrer er det her fra klubbens side budsjettert med 100.000kr, for en gruppe på 28 spillere inklusiv trenere, hvor alle kostnader over nevnte beløp (ganske betydelig) dekkes gjennom egenandel fra spillerne. Det ryktes også på “bygda” at spillerne får ha med seg sine bedre halvdeler på turen til en sponset pris…dette er selvsagt helt feil, de betaler 100% av kostnaden selv.

Er dette godt investerte penger?

Helt klart JA, vi har gjennom 6-7 år nå hatt en kjempeprogress på denne gruppen hva angår treningskultur, seriøsitet til idretten, gode forbilder, de er aktive i klubben på flere arenaer i sin fritid, flere av disse er på treningsfeltet hver uke og bidrar med våre unger. Flere deltar fredager i treningsarbeidet i hallen på Tau av unge spillere, alle er med en helg og trener 130 unger på fotballskolen +++. Når jeg sier forbilder er det oppriktig ment, her snakker vi om en gjeng flotte representanter for klubben som bygda skal være stolte av, du finner ikke denne gjengen i Vågen hver lørdagskveld. Dette er en gjeng spillere som ikke har noen form for lønn, men i konkurranse med andre klubber har vi funnet det som en god sportslig investering og sende gjengen på en kvalitetstreningsleir en gang pr. år. I tillegg har de fått et budsjett til utstyr som er nødvendig for å trene og se representative ut i trening og kampsammenheng (reklameplakater). Det betyr at vi i treningsleir og utstyr (inklusiv baller…) har et budsjett på ca. 140-180.000kr alt etter behov som gjennomgås med gruppen før budsjettbehandling hvert år (altså noe varierende fra år til år, til og med a-laget bruker mye utstyr mer enn en sesong), og som en kuriositet kan jeg nevne at flere av våre spillere siste årene er tilbudt en godtgjørelse (lønn!) tilsvarende nevnte budsjett som vi bruker på 45-50 spillere (a-lag og junior herrer), fra lag bare en divisjon opp. A-lag herrer er det enste seniorlaget i klubben uten dommer budsjett, alle dommerutgifter betales fra billett og loddsalg kampdagen, bare dette representerer ca. 40.000kr. I tillegg får klubben ca 200.000-250.000 inn fra skåringsklubben som i realiteten er sesongkort til kamper (med vinnermuligheter). Laget har også kvalifisert seg for 1. runde i cupen flere år på rad, til og med 2 runde to av årene, dette gir “ikke” budsjetterte inntekter på 75-100.000kr pr runde. Vi kan også nevne at gjennom NFF er det også nedfelt retningslinjer for kompensasjon om våre unge spillere går til en toppklubb og får kontrakt, dette har vi også hatt et par tilfeller av siste årene, nå sist Pål Fjelde hvor første avdrag er betalt fra Viking, om han lykkes blir det selvsagt mer. Alle disse oppsidene som nevnes ovenfor håper vi at alle som er knyttet til klubben er klar over ikke kan komme fra noen andre seniorlag i klubben. Om vi sparer oss til “fant” og kutter disse budsjettposter forsvinner nok også lett noe av treningskulturen og spillere fra klubben, og da er vi kjapt på tur nedover. Må også nevne at ungdomslag i klubben får selge kaffe på kampdagene til eget lags inntekt, bare her får hvert aldersbestemt lag kjekke inntekter til sosiale aktiviteter for lagene, men det beste er at dette skaper en flott ramme rundt seniorkampene.

Forslag nummer 2 “fordeling av budsjett til trenere”;

hvordan i all verden kan dere forsvare at Håndballen skal ha samme lønnsmidler som fotballen når

antall seniorspillere i fotballen teller 105 aktive spillere mot håndballens 25, og det er flere seniorlag.

Det er respektert i fotballen at A-lag herrer foreløpig er vår ledene spydspiss, men damene har hatt en kjempefin fremgang siste årene som et resultat av at også treningskulturen her begynner å bli meget bra. Vi er kjempestolte også av denne gjengen som også involverer seg i det ukentlige treningsarbeidet med ungdommer.

Det fokuseres mye på a-lag herrer, men å få tak i kvalifisert trener til en ivrig og hardsatsene spillergruppe som gjennom siste 5 årene har trent 5-6 økter i uken 10-11 måneder i året er selvsagt mer kostbart en trener til de andre gruppene, og klubben betaler ikke mer en markedslønn i et tøft marked. Det må også nevnes at de siste års trenere (Hallgeir og nå også Oddbjørn) har flere krevende oppgaver i klubben en bare trenervirket rundt a-laget, vi har absolutt ikke lyst å miste deres kompetanse og arbeidsglød.

Forslag nummer 3 “utstyr fra hovedkassen” før fordeling;

igjen blir dette helt feil all den tid vi snakker om store forskjeller i antall spillere, det må være opp til hver gruppe hvordan de budsjetterer, men et minimumskrav til utstyr for å dekke sponsorsalget i form av riktig reklame på utstyr må selvsagt prioriteres i de ulike gruppene, slik at sponsoravtaler ikke brytes.

Oppsummert bør kanskje klubben/styret nedfelle hvilket lag som er klubbens “frontfigur”, da det ikke er lett for et stort idrettslag og si at vi skal satse og gi like gode rammer til alle seniorlag. Det er nødt til å ligge en god kultur i bunn og en stamme spillere som er fra egen “talentfabrikk” med en gjennomsnittsalder mellom 18-25 år.

Kontingenten dekker nå ca. det det koster fotballen pr aktiv spiller med litt omfordeling mellom årsklassene. Hvis en aktiv driver med flere idretter i Staal, f.eks fotball, håndball og friidrett, så «sponser» klubben i dag den/disse ekstra aktivitetene for disse barna. Kontingenten fordeles imidlertid likt i de gruppene vedkommende er aktiv. Denne «sponsingen» er det lagt opp til skal dekkes inn av dugnadsinntekter som sponsorinntekter og andre dugnadsaktiviteter hvor inntekten går til styre eller gruppen.

Dugnadslysten for å sikre fellesinntekter (hovedsakelig fra å bidra i sponsor- og dugnads-gruppen) er ikke lenger så høy, da blir det mindre fellesinntekter som kan fordeles til gruppene etter fordelingsnøkkelen (etter antall aktive utøvere pr gruppe).

Klubben måtte derfor ta bort familiekontingenten og øke kontingenten noe. Dette ble medlemmene advart om høsten 2013, og et ansvarlig styre kan ikke annet enn øke kontingenten for å få på plass en forsvarlig drift (uten å kutte i viktige tilbud).

Hvis noen lurer så bør alle medlemmene (av fotballegruppen) engasjere seg mer i styre og administrative oppgaver gjennom året, komme med spørsmål til gruppen/styre, melde saker til årsmøtet, og ikke minst møte opp på årsmøtet hvor forslagene behandles.

Og til de av våre stemmeberettigede medlemmer av totalt 700 aktive medlemmer i tallet, deriblant 110 trenere/lagledere, vil vi til neste årsmøte oppfordre til en trening og kamp fri dag når årsmøtet skal avholdes.

Vi håper dette er informativt og avklarende.

Gjentar at spørsmål som ønskes besvart på kommende lagledermøte for fotballen sendes til: fotball@staal-il.no

På denne måten får dere alle lik informasjon og vi får anledning til å svare skikkelig.

For fotballutvalget,

Roald, Gunnar og Johar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *