Medlemskontigent

Hei alle
Medlemskontigent blir nå sendt ut på mail. Kontigenten gjelder for 2015 og ikke knyttet til sessong. For dere som har vært med til våren, og ikke fortsetter etter ferien, betaler halv kontigent. For dere som starter på våren betaler også halv kontigent. Det er mulig å dele opp faktura, men husk å benytt samme kid. Hvis dere deler opp faktura vil dere likevel få purringer fra systemet. Vennligst ikke slå sammen fakturaer. Faktura er koblet til lag, hvis beløp ikke stemmer, kan dette endres manuelt. Det samme gjelder for ledere/oppmenn.

Kontigent 2015
6-7 år 1300
8-12 år 1800
13-16 år 2200
17-25 2800
25+ 3300
Trenere/oppmenn 200
Støttemedlem 400