Minneord om Håkon Trøen

Det var med stor sorg vi fikk meldingen om at Håkon Trøen var død fredag 15. april, nær 73 år gammel. Selv om han har slitt med sykdom de siste årene , kom budskapet om hans bortgang likevel brått og uventet.

Håkon Trøen kom til Jørpeland sammen med familien i 1971. Han har i alle år vært lærer og senere inspektør, først  på Fjelltun, deretter de siste årene på Resahaugen skole. Håkon hadde en egen evne til å se den enkelte, legge forholdene til rette og skape miljø rundt seg. Mange minnes i dag en trygg og god lærer og kollega med glede og takknemlighet.

Håkon kom inn i Staal-miljøet i begynnelsen på 1980- tallet, som spiller på B- og Old boys-lag, og som trener på guttelag. Men det er først og fremst som drivende kraft i friidretten gjennom nærmere 20 år han har skrevet seg inn i Staal-historien. Han var formann, lagleder og trener. Han var en flink miljøskaper , og samlet en mengde barn og ungdom i friidrettsgruppa. Han mente at får man bredde, får man også enere. Staal friidrett hevdet  seg svært godt i disse årene, med mange deltakere og fine resultater i ulike mesterskap på 1990- tallet. Håkon fikk Dir. Poulssons innsatspokal i 1995, og i år 2000 ble han utnevnt til æresmedlem. Hans innsats for idretten ble også lagt merke til utenfor  Staal.  Han ble utnevnt til årets friidrettstrener i Rogaland i 1996, og i 2002 fikk han Strand kommunes innsatspokal for sitt arbeid for barn og ungdom.

Håkon trøen

Håkon har også i mange år lagt ned en stor og allsidig dugnadsinnsats ved Preikestolhytta, og i de siste årene ved Preikestolen Fjellstue. For dette arbeidet ble han tildelt Dugnadsprisen av Stavanger Turistforening i 2015.

Håkon Trøen kjente mange, og hadde alltid et godt og vennlig ord til alle han møtte . Hans  rolige og fine framferd gjorde han avholdt blant alle som lærte han å kjenne. Våre tanker går til familien, kona Else, deres 3 barn, svigerbarn og barnebarn.

Staal Jørpeland IL