Allmøte Staal Jørpeland flerbrukshall

Det blir allmøte på Staaltun 16.3 kl 19 ang ny flerbrukshall. Prosjektgruppa og arkitekter legger fram forslag.