Forfatternavn:guhav55

Midlertige Rutiner for Kamprapporter og Resultater

Etter kamp skal kampresultatet ringes inn umiddelbart på tlf. 815 68 333.  Inntil løsningen med å hente kamprapporter fungerer som den skal, kan du laste ned denne blanke kamprapporten (pdf-fil) og fylle ut manuelt. Det er mulig å ta ut blanke ”Kamprapporter” ved å laste link nedenfor inn i nettleser: https://www.handball.no/nyheter/kamprapport/ I Region SørVest skal

Midlertige Rutiner for Kamprapporter og Resultater Read More »