OPPFORDRING TIL DEG MED STAALHJERTE:

bilde sponsorpakker

Staals sponsorgruppe jobber for tiden beinhardt med å skaffe nye sponsorer. Har DU mulighet for å «selge» en sponsoravtale (liten eller stor) hos DIN arbeidsgiver? Både lokale og regionale arbeidsgivere kan være aktuelle, f. eks. også på «by-landet»! Flere prisklasser – (fra kr 5 000 pr år).

Sponsorinntektene blir fordelt mellom  ALLE de ulike gruppene i Staal, så derfor håper vi DU vurderer dette grundig! Ta eventuelt kontakt med Rune Harestad – tlf. 951 64 547 eller e-post rune.harestad@staal-il.no for nærmere informasjon. Heia Staal!