Dokumenter til årsmøte 9.3 kl 19 på Staaltun

Hei alle

Da er dokumenter til årsmøte klare ihht innkalling.

Minner om at gruppene/styret må få kandidater til å erstatte de som nå går ut av styret. Det må vi ha og må evt avholde fortsettende styremøte til dette er på plass. Alle lag og organisasjoner er pliktet til å ha et styret ihht til lovverket.

Håper på godt frammøte

MvH

Ole Kristian Risa

Årsmelding 2015

Resultat 2015 med budsjett 2016 og balanse_1

Organisasjonsplan Staal Jørpeland 2013

Lovnorm for Staal Jørpeland idrettslag 2016

Agenda Årsmøte Staal Jørpeland 2016