Innkalling til fortsettende årsmøte – torsdag 11. april 2019 kl. 18.00

Det fortsettende årsmøtet vil bli avholdt torsdag 11. april 2019 kl. 18.00. Bilderesultat for fortsettende årsmøte

Agenda:

1. Velge inn resterende kandidater til styret ihht dagens struktur.