Klubbkultur

Alle:

 • Følge klubbens visjon og verdier
 • Være et godt forbilde
 • Jobbe aktivt mot mobbing
 • Samarbeide mellom de ulike idrettsavdelingene og legge til rette for at barn ogungdom kan drive med flere idretter samtidig
 • Heie på hverandre
 • Vise gjensidig respekt og snakke positivt om hverandre
 • Jobbe for at alle føler seg velkommen i klubben
 • Møte presist og være godt forberedt

Trenere og leder:

 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator og skal bidra til å skape glede i den fysiske aktiviteten.
 • Møt på trening i riktig tøy og være godt forberedt til økten.
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet. Husk utøverens fornavn og brukdette når du snakker med dem. Ikke bruk mobilen unødvendig under trening.
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres/oppfordres til å utvikle sine ferdigheter
 • Skal være interessert i egen utvikling, og etterspør tilbakemeldinger fra utøvere, foreldre,trenerveiledere og styre.
 • Imøtese kommunikasjon med foreldre på en hyggelig måte.

Utøvere:

 • Staal Jørpelands klubbkultur skal «skinne» igjennom hos våre utøvere.
 • Vis respekt for treneren og følg instruksjonen.
 • Vær inkluderende med alle du trener sammen med slik at du bidrar til et positivt og trygtmiljø i gruppen.
 • Møt opp på trening og konkurranse med et smil og med riktig utstyr.

Styremedlemmer:

 • Gjennomføre kurs «Klubbens Styrearbeid i praksis».
 • Følge demokratiske prosesser
 • Bli kjent med alle klubbens idretter
 • Sette seg inn i Klubbhåndbokens innhold
 • Gjøre seg kjent med klubbens økonomiske system

Foresatte:

 • Gi oppmuntring til alle utøvere under aktiviteten – Ikke bare egne barn
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – Ikke du
 • Dialog med trenere skal være konstruktiv og i utgangspunktet skje uten barn tilstede
 • Ved uenigheter snakker vi med den det gjelder – ikke om
 • Respekter dommerens avgjørelser – Ikke kritiser evt dommeravgjørelser i nærvær av barna
 • Vær positiv både i motgang og medgang
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – Ikke overdriv
 • Støtt opp om klubbens arbeid – Tilby din hjelp