Aktivitetsgruppen i Staaltun

Vil du være med på et par sosiale dugnader? Aktivitetsgruppen på Staaltun trenger flere voksne til å være med å drive arrangementer.  Dette er kjempeviktig for driften og aktivitetene rundt Staaltun. Bli med å ta et tak for Staal, bli med i Aktivitetsgruppen.

Aktivitetsgruppen i Staaltun Read More »