Staal Jørpeland trenger bøssebærere til TV-aksjonen 2015

18. oktober er det tid for årets TV-aksjon. Staal Jørpeland skal stille med 10stk bøssebærere og vi håper at frivillge kan melde seg. HAR DU MULIGHET TIL Å GJØRE EN INNSATS DENNE SØNDAGEN FRA KL 16-18?
Ta kontakt på tlf 95164547 eller post@staal-il.no dersom du er over 18 år og kan være med som bøssebærer.

tv-aksjonen