Minner om årsmøte onsdag kl 19 Staaltun

Alle er velkomne og har talerett.
Ihht vedtekter er stemmerett forbeholdt betalende medlemmer (kontigent 2015) over 15 år.

Håper på stort og engasjert oppmøte. Vel møtt

OKR