Forfatternavn:John Inge

Etter Plussbankcup

Etter at de fleste spillerne har reist hjem, benytter enkelte lagledere anledningen til å ta seg ut. Det har vært travle dager, og noen lagledere tok ansvar for å lufte Glenn i Dyreparken. Her er han i Tømmerrenna, og en ser jo klart hvor stor pris han setter på tiltaket.

Renovering av gressbaner

Vi har fått melding om at gressbanene skal gjennom en omfattende renovering i sommer. På torsdag starter arbeidet, og banene skal etter dette ha minimum tre ukers hvile. Dette betyr at banene ikke må brukes før nærmere beskjed blir gitt i slutten av juli.